Båtskadeanmälan

Vänligen fyll i nedanstående formulär. Fälten markerade med * är obligatoriska men vi ber dig fylla i samtliga fält.

Kunduppgifter
Kontaktpersonens uppgifter
    Försäkringstagarens bankkonto
    Skadeinformation
    Ombordvarande personer då skadan inträffade